Col·labora!

Donacions
Contacta’ns

El teu donatiu es molt més que diners

Amb el teu suport estàs contribuint a oferir igualtat d’oportunitats als infants i joves que més ho necessiten.

Recorda que, a més, la teva col·laboració té beneficis fiscals.

Beneficis fiscals

Tant persones com empreses tenim dret a deduir els nostres donatius a la declaració de renda o de societats.

En el cas de les persones físiques o jurídiques que tributin a Espanya, aquests són els beneficis fiscals:

Persones
físiques

  

Primers

250€

anuals

80%

de desgravació

  

Primers

>250€

anuals

40%

de desgravació

Donacions recurrents *

Primers

250€

anuals

80%

de desgravació

Primers

>250€

anuals

45%

de desgravació

Persones
jurídiques

 

Import íntegre

40%

de desgravació

Donacions recurrents *

Import íntegre

50%

de desgravació

* Si en els dos períodes impositius immediats anteriors (sense tenir en compte el vigent) s’haguessin fet donatius a favor de la Fundació per un import igual o superior, en cadascun, al de l’exercici anterior.
** El límit de la deducció és del 10% de la base liquidable. Les quantitats no aplicades per insuficiència de quota o per sobrepassar el límit del 10% no són traslladables a exercicis futurs.
*** Per motius operatius, la Fundació Rafa Nadal no expedirà certificats de donació a donants que no tributin a Espanya si l’import de la donació és inferior a 100 euros.

Calcula la teva devolució

Calcula quant pots estalviar en impostos a l’any fiscal 2021

Si us plau, indica l’import i la freqüència amb què fas o desitges fer la teva aportació*

Freqüència *

TOTAL Aportació anual:

DEVOLUCIÓ EN EL EXERCICI 2021

Informació vàlida per al total d’aportacions a entitats benèfiques segons la Llei 26/2014. Aquesta millora fiscal no aplica a El País Basc ni a Navarra.