Notícies

Obrim a València un Centre Fundació Rafa Nadal, per a menors en situació de vulnerabilitat

La Fundació Rafa Nadal anuncia la creació a València d’un centre per a nens, nenes i adolescents en situació de vulnerabilitat, en el qual preveu atendre en una primera fase a 40 menors procedents de Natzaret, un dels barris de la ciutat amb major taxa de persones en risc d’exclusió social, oferint-los un programa complementari a la seva formació escolar.

Situat en unes instal·lacions cedides per l’ajuntament, en el centre s’implementarà un programa integral que inclou tant un vessant educatiu i de reforç escolar, com un altre esportiu, en la qual l’esport i el joc esdevenen instruments d’inclusió social i de foment d’actituds i valors com el companyerisme, la responsabilitat, l’esforç, la igualtat, etc.

Després de tres mesos de treball de condicionament del local -una reforma duta a terme gràcies al patrocini de Marcapital-, es preveu que l’activitat del centre comenci a mitjans de novembre. El local compta amb dues aules-taller, on es duran a terme les activitats de l’àmbit educatiu, mentre que la formació a través de la pràctica esportiva es desenvoluparà en el poliesportiu del barri. Addicionalment, les instal·lacions del centre inclouen un menjador, on s’oferirà un berenar diari als menors.

Natzaret, un barri perifèric del front marítim de València, es caracteritza pel seu aïllament físic i un estigma associat a la droga i la degradació. La desocupació, el baix nivell educatiu dels seus habitants, i la deterioració de molts dels seus habitatges i zones, són algunes de les principals problemàtiques a les quals Natzaret ha de fer front en l’actualitat. Aquest context fa que es vegin compromeses les oportunitats dels seus habitants, especialment per als més joves.

El de València serà el segon Centre Fundació Rafa Nadal, després del que es va posar en marxa en 2014 a Palma. “Després de 5 anys de trajectòria i d’obtenir resultats molt positius, amb més de 450 menors atesos, ha arribat el moment de fer un pas més enllà, traslladant l’experiència a València, on hem detectat una clara necessitat en aquest barri en concret”, afirma Maria Francisca Perelló, Directora d’Estratègia i Relacions Institucionals.

Addicionalment, la fundació del tennista duu a terme altres projectes centrats en la creació d’igualtat d’oportunitats i en el reforç del desenvolupament personal i social de nens i joves, tant a Espanya com a l’Índia.