Notícies

LA Fundació Rafa Nadal I LA FUNDACIÓ ATHLETIC CLUB PRESENTEN LA SEVA ALIANÇA PER LA PROTECCIÓ INTEGRAL I BON TRACTE A LA INFÀNCIA EN L’ESPORT

Amb motiu del Dia Mundial de la Infància, la Fundació Rafa Nadal i la Fundació Athletic Club fan pública la seva aliança en la lluita contra la violència cap al menor.


La Fundació Rafa Nadal compta amb una política de protecció de menors per a salvaguardar el benestar dels nens i nenes que formen part dels seus projectes, s’han impartit formacions als professionals, compten amb un responsable de protecció, un codi de conducta i un protocol d’actuació davant qualsevol incidència.

La Fundació Athletic Club desenvolupa el Programa Aterpe, pioner en el món de l’esport d’elit, que estableix les bases per a una política de protecció integral a la infància incloent elements de prevenció, formació i protocols d’actuació que tenen com a única fi el benestar de tots els nens i nenes de la seva entitat.

Totes dues organitzacions es comprometen amb aquest acord que fan públic amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Infància a salvaguardar i protegir els menors que formen part dels seus projectes i a més reivindiquen el dret dels nens i nenes de tot el món a ser protegits davant qualsevol tipus de violència.

La Fundació Rafa Nadal i la Fundació Athletic Club fan públic el seu compromís en la lluita per la protecció dels menors davant qualsevol tipus de violència dins de l’àmbit esportiu.

La Fundació Rafa Nadal decideix aliar-se amb la Fundació Athletic Club pel seu programa Aterpe, pioner en el món de l’esport d’elit.

En el marc d’aquest compromís, tots els professionals de la Fundació Rafa Nadal han rebut formacions relacionades amb la protecció i bon tracte als menors impartides per Iñaki Alonso, responsable de protecció a la infància de la Fundació Athletic Club. L’objectiu d’aquestes sessions és prevenir, conscienciar i conèixer els protocols d’actuació davant qualsevol necessitat.

Dins de la Llei orgànica 8/2021, del 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència, es contemplen per primera vegada en la història diversos apartats que afecten el món de l’esport i els seus agents (Institucions, Federacions, clubs, entitats, professionals, voluntaris).

Comprometre’s ètica i legalment amb la protecció i el bon tracte a la infància és una obligació per a les institucions, clubs i persones que envolten la pràctica esportiva.

Segons Iñaki Alonso Romero, responsable de protecció a la infància de la Fundació Athletic Club: “L’esport ha de ser un espai de benestar, felicitat i llibertat per a la infància. Es tracta d’una eina que és fonamental per al desenvolupament integral de la infància, i que pot ser usada adequada o inadequadament. Les institucions públiques que regeixen l’esport, les institucions esportives, els clubs, els/les dirigents esportius/as, els/les adults/as que envolten a la infància en la seva pràctica esportiva, tenen la responsabilitat d’usar correctament aquesta eina”.

Eunate Gómez, responsable de projectes de la Fundació Rafa Nadal assegura: ”Des de la Fundació Rafa Nadal estem molt conscienciats i compromesos a garantir la protecció davant qualsevol tipus de violència que pugui afectar els menors que atenem. Sabem que l’àmbit esportiu i social té una enorme responsabilitat en el desenvolupament dels nens i nenes, per la qual cosa ens esforcem per oferir-los un entorn segur perquè creixin en les millors condicions possibles”.

La Fundació Rafa Nadal en aliança amb la Fundació Athletic Club fan un pas ferm en la defensa i en la protecció dels menors, que han de ser sempre tractats com a subjectes de dret i ser aliens a qualsevol tipus de violència en l’àmbit familiar, social i per descomptat, esportiu.