Centres Fundació Rafa Nadal

Atenem els menors des de l’àmbit esportiu, educatiu i psicosocial

On

Els Centres Fundació Rafa Nadal on es desenvolupa el Projecte Educació i Esport, estan ubicats a zones vulnerables de Palma, València i Madrid.

Donen cobertura a barriades que presenten una sèrie de problemàtiques de tipus social relacionades amb la degradació de les infraestructures, el baix nivell socioeconòmic de les famílies i l’augment de la població immigrant amb grans mancances d’accés a recursos normalitzats (socials, econòmics, educatius, esportius…) i els seus habitants tenen dificultats d’accés a la feina, pocs recursos econòmics, manca d’habilitats socials, etc.

Metodología

La metodologia d‟intervenció es basa en l‟atenció individualitzada i personalitzada als menors i les seves famílies amb necessitats i problemàtiques diverses. I s‟estructura al voltant de 3 àmbits d‟intervenció: Esportiu, Educatiu i Psicosocial.

Beneficiaris

Atenent a aquesta realitat social i les necessitats detectades, el projecte té com a beneficiaris directes el col·lectiu de nens, nenes i adolescents amb edats compreses entre els 5 i els 17 anys i les seves famílies, en situació de pobresa o risc d’exclusió social que presenten dificultats per a la seva integració a la societat.

Objetius

Treballem amb l’objectiu de proporcionar de la manera més completa possible les eines per a un desenvolupament personal i social correcte dels menors i el seu entorn.

Impacte a l’entorn

Paral·lelament, la nostra tasca repercuteix directament a l’entorn on s’ubiquen els centres i contribuïm a revitalitzar els barris i zones properes a aquests, suposant un referent educatiu de qualitat per a les famílies, els centres educatius i les entitats o administracions socials amb què mantenim una coordinació continuada.

Centres Fundació Rafa Nadal

CFRN

Palma

Des de 2014

La Soledat-Nou Llevant

250 nens i nenes cada curs

CFRN

València

Des de 2019

Nazaret

100 nens i nenes cada curs

CFRN

Madrid

Des de 2021

Usera

50 nens i nenes cada curs

Gestión de Calidad ISO 9001:2015