Archivos: Timeline Slider

2023

2022 Projecte Play All La Fundació Rafa Nadal continua creixent i ha posat en marxa un nou projecte a Barcelona gestionat conjuntament amb la Fundació Tennis Barcelona i amb el suport de Nike. S’ha celebrat el primer curs i és tot un èxit. Amb aquest nou programa dóna suport a més de 100 menors en …

2023 Leer más »

2023

2022 Play All Project The Rafa Nadal Foundation continues to grow and has launched a new project in Barcelona managed in collaboration with the Tennis Barcelona Foundation and with the support of Nike. With this new program, it supports over 100 minors in vulnerable situations, aged between 5 and 16, from different neighborhoods in the …

2023 Leer más »

2023

2022 Primer curso Proyecto Play All La Fundación Rafa Nadal continúa creciendo y ha puesto en marcha un nuevo proyecto en Barcelona gestionado en conjunto con Fundació Tennis Barcelona y el apoyo de Nike. Se ha celebrado el primer curso y es todo un éxito. Con este nuevo programa apoya a más de 100 menores …

2023 Leer más »

2022

2022 I Rafa Nadal Foundation Awards The Rafa Nadal Foundation continues to promote new projects to improve people’s quality of life. The first call for the Rafa Nadal Foundation Awards is launched to help promote social initiatives developed by non-profit entities that work in five different areas: sport, education, health and well-being, social innovation and …

2022 Leer más »

2022

2022 I Rafa Nadal Foundation Awards La Fundació Rafa Nadal continua promovent nous projectes per millorar la qualitat de vida de les persones. La primera convocatòria dels Premis Rafa Nadal Foundation es llança per ajudar a promoure iniciatives socials desenvolupades per entitats sense ànim de lucre que treballen en cinc àrees diferents: esport, educació, salut …

2022 Leer más »

2022

2022 I Premios Fundación Rafa Nadal La Fundación Rafa Nadal continúa impulsando nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas. Nace la primera convocatoria de Premios Fundación Rafa Nadal para ayudar a impulsar iniciativas sociales desarrolladas por entidades no lucrativas que trabajen en cinco ámbitos diferentes: deporte, educación, salud y bienestar, innovación …

2022 Leer más »

2021

2021 Rafa Nadal Foundation Center in Madrid. The flagship project of the Rafa Nadal Foundation continues to grow and the Rafa Nadal Foundation Center is born in Madrid, in the San Fermín neighborhood, Usera district, one of the most vulnerable areas of the capital. We serve girls, boys and young people through sports, educational activities …

2021 Leer más »

2021

2021 Centre Fundació Rafa Nadal de Madrid. El projecte insígnia de la Fundació Rafa Nadal continua creixent i neix el Centre Fundació Rafa Nadal de Madrid, al barri de San Fermín, districte d’Usera, una de les zones més vulnerables de la capital. Atenem nenes, nens i joves a través d’activitats esportives, educatives i suport psicosocial. …

2021 Leer más »

2020

2020 New normal. The Rafa Nadal Foundation has had to adapt its intervention to the health crisis derived from covid-19. We continue to serve minors and families of the Rafa Nadal Foundation Centers despite the circumstances, through financial aid for the acquisition of basic food and hygiene products.

2020

2020 Nova normalitat. La Fundació Rafa Nadal ha hagut d’adaptar la seva intervenció a la crisi sanitària derivada de la Covid-19. Continuem atenent menors i famílies dels Centres Fundació Rafa Nadal malgrat les circumstàncies, mitjançant ajudes econòmiques destinades a l’adquisició de productes bàsics d’alimentació i higiene.