Archivos: Timeline Slider

2018

2018 Els projectes de la Fundació Rafa Nadal continuen actius. Tots els programes que duu a terme la fundació continuen treballant amb èxit i se celebra la IV Trobada Nacional Més Que Tennis, on esportistes amb discapacitat intel·lectual de tot Espanya es troben i competeixen.

2017

2017 Millor Together race. The popular race “Millor Junts” is born, held in the city of Palma de Mallorca. Beyond promoting healthy physical activity and the values of sport, this sports initiative suitable for the whole family aims to raise funds for the Rafa Nadal Foundation Centre.

2017

2017 Cursa “Millor Junts”. Neix la cursa popular “Millor Junts” celebrada a la ciutat de Palma de Mallorca. Més enllà de promocionar l’activitat física saludable i els valors de l’esport, aquesta iniciativa esportiva apta per a tota la família té com a objectiu la recaptació de fons per al Centre Fundació Rafa Nadal.

2016

2016 All active projects and the third More Than Tennis Meeting. All the projects of the Rafa Nadal Foundation are active and the third More Than Tennis National Meeting is held in which athletes with intellectual disabilities from all over Spain compete.

2016

2016 Tots els projectes actius i tercera Trobada Més Que Tennis. Tots els projectes de la Fundació Rafa Nadal estan en actiu i se celebra la tercera Trobada Nacional Més Que Tennis on competeixen esportistes amb discapacitat intel·lectual de tot Espanya.

2015

2015 First International Gala and Study&Play begins. The first International Gala of the foundation is held in Paris with the aim of raising funds for its projects and the Study&Play scholarship program begins to support young athletes and students at US universities.

2015

2015 Primera Gala Internacional i comença Study&Play. Se celebra a París la primera Gala Internacional de la fundació amb l’objectiu de recaptar fons per als seus projectes i arrenca el programa de beques Study&Play per donar suport a joves esportistes i estudiants a universitats dels EUA.

2014

2014 The Rafa Nadal Foundation Center in Palma opens and the Rafa Nadal Tour begins. The activity begins at the Rafa Nadal Foundation Center in Palma de Mallorca, where we serve boys and girls in vulnerable situations through educational and sports activities. The Rafa Nadal Tour is launched, a youth and solidarity tennis circuit for …

2014 Leer más »

2014

2014 Obre el Centre Fundació Rafa Nadal de Palma i comença el Rafa Nadal Tour. Comença l’activitat al Centre Fundació Rafa Nadal de Palma de Mallorca on atenem nens i nenes en situació de vulnerabilitat a través d’activitats educatives i esportives. S’engega el Rafa Nadal Tour, circuit de tennis juvenil i solidari a benefici dels …

2014 Leer más »

2013

2013 The projects continue and the first Olazábal and Nadal Golf Tournament is held. The activity of the Rafa Nadal Foundation continues with its ongoing projects and the Olazábal and Nadal solidarity golf tournament is held for the first time.