Impacte transformador

Cada petit pas que fem a la fundació ho fem amb la seguretat que la nostra tasca ajudarà les persones més vulnerables. Darrere de cada projecte hi ha éssers humans, històries de vida que ens impulsen a donar respostes i cercar solucions a les diferents problemàtiques que ens trobem.

Per això, cadascuna de les iniciatives que duem a terme té com a eix central les persones i el nostre compromís és amb elles. Treballem per garantir la igualtat d’oportunitats de tots els col·lectius que atenem. Volem generar un impacte transformador.

L’esport i l’educació són els nostres pilars fonamentals per a aquesta transformació que farà que els nens, les nenes i els adolescents arribin tan lluny com es ho proposin. Per tot això, a la fundació creem i codisenyem programes a Espanya i Índia juntament amb experts i partners. Amb la nostra tasca volem brindar un accés inclusiu a l’educació, avançar cap a la reducció de les desigualtats i garantir la bona salut i el benestar de totes les persones que atenem.

El nostre objectiu també és identificar el talent únic en cadascun, i donar-los suport i assistir-los en tots els assumptes relacionats amb el seu ple desenvolupament físic, psicològic i emocional.

Desenvolupem diferents projectes a Espanya i l’Índia amb els què contribuïm directament a assolir quatre dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible més importants, que alhora es converteixen en els nostres quatre grans eixos d’impacte.

La promoció de la pràctica d’activitat física regular és una de les bases de tots els nostres projectes. Fomentem que els menors i els joves mantinguin hàbits de vida saludable, acompanyats d’una higiene i nutrició adequades i defensem els beneficis físics, psicològics i socials que comporta practicar esport.
L’educació de qualitat no només és l’educació acadèmica, també inclou l’educació no formal, l’educació en valors, l’educació física i l’educació emocional. Aspectes que treballem a tots els nostres projectes utilitzant sempre com a vehicle conductor l’esport.
Promovem accés a igualtat d’oportunitats a tots els nostres beneficiaris independentment de la seva condició, contribuint així a la seva inclusió dins la societat.
El nostre sistema de treball sempre s’ha basat a donar-nos suport en col·laboradors, aliats i altres institucions per treballar en xarxa per un mateix objectiu i potenciar el nostre abast al màxim.