Màxim òrgan de govern

Un patronat que comparteix valors i filosofia, així com vincles familiars. Treballa amb compromís i rigorositat perquè els projectes de la fundació es duguin a terme de la millor manera possible.

Patronat

ANA MARÍA PARERA

Presidenta

RAFAEL NADAL

Patró Fundador

SEBASTIÁN NADAL

Vicepresident

JUAN JOSÉ ALMAGRO

Vocal

FRANCISCO DE BERGIA

Vocal

RICARDO DE DIEGO

Vocal