Transparència

Actuar sota uns criteris de transparència és un dels principis de la Fundació Rafa Nadal. Un deure i un requisit que considerem fonamental.

Addicionalment, cal destacar que la tasca de la Fundació Rafa Nadal està supervisada pel Protectorat de Fundacions, que vetlla per la legalitat de les diferents actuacions dutes a terme.

Resum executiu

2021
2017
2018
2019
2020

Auditories de comptes

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Auditories de comptes

2023