Governança

Les persones estan al centre de la nostra intervenció i també al centre de les nostres polítiques de governança, assegurant-nos de prendre les decisions adequades en cada moment.

Estatuts
fundacionals

Codi
ètic

Política
inversions
financeres

Política
protecció
del menor

La Fundació Rafa Nadal és membre de l’Associació Espanyola de Fundacions