Governança

Les persones estan al centre de la nostra intervenció i també al centre de les nostres polítiques de governança, assegurant-nos de prendre les decisions adequades en cada moment.

Estatuts
fundacionals

Codi
ètic

Política
inversions
financeres

Protocol
d’assejament
laboral

La Fundació Rafa Nadal és membre de l’Associació Espanyola de Fundacions