Gestió de Qualitat

ISO 9001:2015

La certificadora “Bureau Veritas Certification”, d’àmbit internacional i prestigi consolidat garanteix el compliment dels principis de qualitat i per tant de tots els requisits que es deriven de la norma ISO 9001: 2015 “Sistemes de Gestió de la Qualitat: Requisits”.

Complir amb aquesta norma, significa que el Centre Fundació Rafa Nadal, gestionat per Fundació Diagrama:

  1. Ha desenvolupat totes les vostresactuacions i processos en base a una planificació que, al seu torn, ha tingut en compte com és l’organització i el seu context i quines són totes les necessitats i expectatives. de les seves parts interessades.
    Aquesta planificació comporta, com és evident, una determinació d’objectius a tots els nivells de l’organització (estratègic i operacional) i l’establiment d’un sistema d’indicadors. que permetin concloure, després del seu mesurament, si els objectius marcats s’estan complint.
  2. Fa el planificat, i no altres coses que la desviïn de la consecució de els objectius proposats.
  3. Mesura totes les tasques i activitats essencials per al bon desenvolupament dels processos i la consecució dels objectius plantejats. Concretament, el Centre Fundació Rafa Nadal mesura els seus objectius i indicadors mensualment i semestralment; realitza auditories internes i externes com a eines de revisió de tots els seus processos; i revisa anualment tota la seva gestió (revisió del sistema per part de la direcció), que també és instrument per prendre el pols de l’organització.
  4. Reacciona davant de les conclusions obtingudes dels mesuraments efectuats per tal que tot el sistema de gestió obtingui uns resultats que compleixin amb les necessitats i expectatives de les parts interessades per haver pogut oferir un servei òptim, excel·lent.
  5. La Direcció del Centre està compromesa i implicada amb el procés de gestió de la qualitat, ja que suposa un enfocament, per la seva banda, clarament cap a la millora contínua, que és, en definitiva, la fi de aquest sistema de gestió de la qualitat.